نقشه ی جغرافیایی مشتریان

1
2
3
4
5
1

کنیا

2

عراق

3

چین

4

امارات

5

افغانستان

فرآیند فروش

در معماران تجارت آفتاب فرآیند فروش محصولات فقط در بخش بازرگانی خارجی انجام می‌شود. ناگفته نماندکه تولید محصولات، شخصی سازی شده و مبتنی بر سفارش خریدار و همچنین تامین آن از طریق واحد تحقیق و توسعه و تولید باکیفیت، با فاصله زمانی کم از ویژگی های مهم شرکت معماران تجارت آفتاب در حوزه ی فروش می باشد.

واحد فروش و بازرگانی این شرکت از پشتیبانی بیست و چهار ساعته، قدرتمند بهره می‌گیرد. با وجود اختلاف زمانی کشورهای خریدار و البته تعطیلی های متفاوتی که وجود دارد، تیم پشتیبانی ما همواره به صورت برخط آماده بوده و پاسخگوی مشتریان از اقصی نقاط جهان هستند.

مهمترین خدمتی که در این زمینه فراهم آورده ایم این است که گزارش فروش به صورت برخط تهیه شده و مشتری در لحظه می تواند از وضعیت مرسوله ی خود آگاه شود.