تینرها

تینر ها مایعات شیمیایی فراری هستند که مخلوطی از انواع حلالها می باشند و عموماً برای رقیق کردن رنگ به منظور نرم کارکردن ابزار رنگ کاری و نیز برای شستشو و تمیز نمودن سطوح از چربی­ها و آلودگی­ها، برای چسبندگی بهتر رنگ به سطح کاربرد دارند. تینر ها می توانند در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر بسزایی داشته باشند. انتخاب درست یک تینر میتواند بر خاصیت برس خوری، قابلیت اسپری، سرعت خشک شدن لایه رنگ و بسیاری خواص دیگر رنگ نقش تعیین کننده ای داشته باشد.