تینرها

تینر ها مایعات شیمیایی فراری هستند که از مخلوطی از انواع حلال ها تولید می شوند. تینرها عموماً برای رقیق کردن رنگ به منظور نرم کارکردن ابزار رنگ کاری، شستشو و تمیز نمودن سطوح از چربی­ ها و آلودگی­ ها و  چسبندگی بهتر رنگ به سطوح کاربرد دارند.

تینر ها می توانند در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر بسزایی داشته باشند. انتخاب درست یک تینر می تواند بر خاصیت برس خوری، قابلیت اسپری، سرعت خشک شدن لایه رنگ و بسیاری خواص دیگر رنگ نقش تعیین کننده ای داشته باشد.