مزیت های راهبردی

دارای سایت مخازن و محوطه ی اختصاصی در اسکله ی شهید رجایی

بزرگترین پالایشگاه 100% بخش خصوصی کشور بعد از پالایشگاه کرمانشاه

دارای پروانه ی بهره برداری به ظرفیت 20.000 بشکه در روز و افزایش ظرفیت بالقوه تا 27.000 بشکه

دارای برج تقطیر اتمسفریک و خلاء با قابلیت پالایش نفت خام سنگین و میعانات گازی

تنها شرکت دارای 3 خط لوله ی اختصاصی مستقیم از پالایشگاه بندرعباس به طول 7 کیلومتر

دارنده گواهینامه AEO گمرک جهانی آذر 1395

دارای آزمایشگاه تخصصی با گواهینامه 17025

رفع تعهد ارزی سال 97و 98 طبق قانون و جزو شرکتهای برتر کشور در این حوزه

دارای سهمیه ی خوراک نفت خام و میعانات گازی از وزارت نفت

فاقد هرگونه بدهی مالیاتی

صادرات 100% محصولات و فرآورده های تولیدی به بیش از 40 کشور جهان