شرکت پالایش نفت آفتاب در آستانه ورود به بازار سرمایه

شرکت در حال حاضر در فاز آماده سازی برای ورود به بازار سرمایه میباشد و قرارداد با مشاور پذیرش منعقد و فرآیند تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای سازمان حسابرسی که مورد پذیرش سازمان بورس باشد انجام شده است. پیش بینی می‌شود شرکت در ماه‌های آتی در بازار بورس پذیرفته و نهایتاً تا قبل از پایان سال 1400 سهام این شرکت در بازار بورس عرضه گردد.