تعهدات اجتماعی و بشردوستانه

به جهت اطمینان از زنجیره‌ی حمل و همچنین کمک به بهبود محیط زیست، شرکت معماران تجارت آفتاب اقدام به راه‎اندازی حمل و نقل ریلی مواد اولیه از پالایشگاه های داخلی به مخازن خود در بندرعباس نموده است. همچنین شرکت معماران تجارت آفتاب در راستای عمل به وظایف و مسئولیت‎های اجتماعی خود، اقدامات گسترده‌ای را در سطح کشور انجام داده است که برخی از آنها در ادامه آمده است.