محیط زیست

توسعه فضای سبز کارخانه به میزان 20%
عدم آلایندگی سازمان با اندازه‌ گیری آلایندهای زیست محیطی از طریق شرکت‌های دارای صلاحیت
ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و انسانی (در دست اقدام)
افزایش راندمان کارآیی چیلرها و ممانعت از ورودگازها به محیط‌ زیست (درحال حاضر سیستم به صورت UNFLARING عمل می‌نماید)