محصولات معماران تجارت آفتاب

شرکت معماران تجارت آفتاب برای چندمین سال متوالی توانسته است عنوان اولین تولیدکننده بخش خصوصی ایران را در زمینه تولید قیر کسب نماید. همچنین با وجود کیفیت بالا توانسته ایم مزیت قیمتی ایجاد کرده و بالاترین حجم صادرات را در کارنامه شرکت ثبت نماییم.

با توجه به نزدیکی واحد تولید به اسکله ی بندرعباس، توانسته ایم هزینه ها را به طور چشمگیری کاهش بدهیم. این شرکت با راه اندازی واحد مستقل بشکه سازی توانسته است در زمان بحران های مواد اولیه، ناشی از کمبود ورق استیل، با قدرت به تولیدات خود ادامه بدهد. همچنین بهره مندی از مجهزترین آزمایشگاه و همکاری با آزمایشگاه SGS مهر تاییدی بر کیفیت بالای محصولات ماست.

هیدروکربن های سبک

هیدروکربن های سنگین

قیر

اکتان افزا

تینر