اکتان افزا

یکی دیگر از محصولات شرکت پالایش نفت آفتاب اکتان افزا می باشد.

اکتان افزا محصولی است که برای افزایش اکتان بنزین مورد استفاده قرار می گیرد.