انتخاب معماران تجارت آفتاب به عنوان صادرکننده برتر در سال ۱۳۹۵

در همایش هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده که در آذر ۱۳۹۵ در هتل بین ال…

تقدیر از معماران تجارت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

در مراسمی در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران از شرکت های برتر حامی…