انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه سال 1396

/
در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات که در 29 مهر 1396 در سالن …

انتخاب معماران تجارت آفتاب به عنوان صادرکننده برتر در سال ۱۳۹۵

/
در همایش هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده که در آذر ۱۳۹۵ در هتل بین ال…

تقدیر از معماران تجارت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

/
در مراسمی در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران از شرکت های برتر حامی…