آزمایشگاه تخصصی شرکت معماران تجارت آفتاب

آزمایشگاه تخصصی شرکت معماران تجارت آفتاب، یک آزمایشگاه خصوصی، تجاری و مستقل است که در سال 1392 هم زمان با آغاز فعالیت پالایشگاه ایجاد شده است.

این آزمایشگاه که با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات و برآورده ساختن سطح رضایت مشتریان تاسیس شده، توانسته است با کسب تائیدیه‌ی لازم مربوط به کیفیت محصولات از مراجع معتبر ملی و بین المللی، تائید صلاحیت و دریافت گواهی نامه ی 17025 ISO/IEC در سال 1395 و تمدید این گواهینامه در مراحل مختلف، توانائی و تعهد خود را در خصوص انجام صحیح روش های آزمون و تضمین کیفیت نتایج ارائه شده به اثبات برساند.

آزمایشگاه شرکت با رعایت اصل مشتری مداری و حفظ اسرار مشتریان توانسته توجه شرکت های بازرسی ملی و بین المللی (SGS،اطلس  …) و تولیدی را به خود جلب کرده و قرار دادهای موفقی را با این شرکت ها منعقد کند.

دریافت گواهینامه ی تایید صلاحیت آموزشی در خصوص قیرهای نفوذی و ویسکوزیته گرید از اداره استاندارد استان هرمزگان را نیز می توان از توانمندی های این آزمایشگاه برشمرد.

آزمایشگاه این شرکت با بهره مندی از تیم مدیریتی و کارشناسان آموزش دیده و تعامل بسیار نزدیک با اداره استاندارد استان هرمزگان، به عنوان آزمایشگاه آکرودیته و همکار سازمان استاندارد تمام تلاش خود را در مسیر تولید محصول با کیفیت برای تولید کنندگان داخلی به کار گرفته است که به سبب این تلاش بی وقفه، در سالهای 1396 و 1398 موفق به دریافت جایزه ی واحد نمونه کنترل کیفیت گردید.

آزمایشگاه مذکور با توجه به ماموریت های تعریف شده بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و اصول حرفه‌ای آزمایشگاهی فعالیت می نماید. کلیه ی فعالیت های آزمایشگاه این شرکت، به گونه ای تعریف شده است که هیچ یک از فعالیت های طرح شده با ماموریت ها و اهداف آزمایشگاه دارای تضاد منافع نباشد.