انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه سال 1396

در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات که در 29 مهر 1396 در سالن کنفرانس همایش های اسلامی تهران برگزار شد از شرکت معماران تجارت آفتاب به عنوان صادر کننده نمونه تجلیل به عمل آمد.

انتخاب معماران تجارت آفتاب به عنوان صادرکننده برتر در سال ۱۳۹۵

در همایش هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده که در آذر ۱۳۹۵ در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس برگزار گردید، شرکت معماران تجارت آفتاب توانست در جدول شرکت های صادرکننده برتر قرار بگیرد.

تقدیر از معماران تجارت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

در مراسمی در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده تقدیر به عمل آمد. شرکت معماران تجار آفتاب در این مراسم در فهرست شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده قرار گرفت.