مطالب توسط adxmin

انتخاب معماران تجارت آفتاب به عنوان صادرکننده برتر در سال ۱۳۹۵

در همایش هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده که در آذر ۱۳۹۵ در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس برگزار گردید، شرکت معماران تجارت آفتاب توانست در جدول شرکت های صادرکننده برتر قرار بگیرد.

تقدیر از معماران تجارت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

در مراسمی در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده تقدیر به عمل آمد. شرکت معماران تجارت آفتاب در این مراسم در فهرست شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده قرار گرفت.