واحد تحقیق و توسعه

Portfolio Image

واحد تحقیق و توسعه شرکت نفت تجارت آفتاب با هدف تمرکز و هدایت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه محصول و فرآیندهای تولید، پاسخگویی و تحلیل نیاز مشتریان، امکان ایجاد تولید محصولات متنوع مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی، کاهش آلودگی های زیست محیطی، ارتباط و تعامل بیشتر با مراکز، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و مدیریت و ارتقاء دانش و تکنولوژی با حضور کادری متخصص و مجرب در سال 1393 راه اندازی گردید.

اهداف کلان واحد تحقیق و توسعه :

* یافتن روشهای مناسب و اقتصادی جهت افزایش کیفیت قیر
* افزایش حجم تولید
* تولید محصولات متنوع و جدید قیری
* امکان تولید بسته بندی های متنوع قیر
* ساخت و تولید انواع قیر های پلیمری
* تحقیقات پایه ای و بنیادی به منظور افزایش سطح دانش تخصصی در زمینه قیر

فعالیتهای در دست اقدام :

از جمله فعالیتهای انجام شده و یا در دست اقدام در این واحد می توان به طراحی قیرهای با عملکرد بالا ) High Performance ( اشاره نمود. برخی از این فعالیتها عبارتند از:

* بهبود شرایط فرایندی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و استفاده از انواع قیرهای اصلاح شده
* تولید انواع قیرهای اصلاح شده با پلیمرهای تولید داخل و ترکیبات خارجی
* تولید قیرهای سنتتیک به منظور ارتقای خاصیت رنگ پذیری و استفاده در معماری شهری