واحد کنترل کیفیت

Portfolio Image

به طور کلی در هر نهاد تولیدی، رعایت استانداردهای مورد نیاز برای تولید محصولات با کیفیت، به بازارهای فروش در میان رقبای دیگر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. آزمونهای مختلف کنترل کیفیت در مراحل مختلف فرایند تولید از جمله در مواد اولیه، محصول حین تولید و در نهایت بر روی محصول نهایی انجام می شود تا کیفیت و ویژگی های قیر تولید شده در این شرکت کنترل شود.

آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت تجارت آفتاب در سال 1392 همزمان با تاسیس شرکت تشکیل گردید و در سال جاری نیز با گسترش فضا و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی به یکی از مجهزترین آزمایشگاههای تخصصی قیر تبدیل شده است. آزمونهای مختلف قیر در آزمایشگاه تحت شرایط خاصی که دقیقا کنترل و مطابق استاندارد می باشد، انجام می شود. آزمایشگاه معماران تجارت آفتاب در سه مرحله، فرآیند تولید را با انجام آزمایش های مورد نیاز کنترل نموده تا واحد تولیدکننده قیر بتواند با انجام تغییرات لازم محصولات را با شرایط استاندارد تولید نماید.

1-کنترل خوراک:

کلیه خوراک های کارخانه قبل از ورود به فرایند ، تحت آزمایش های مورد نیاز قرار میگیرند و پس از تعیین و تایید وارد فرایند تولید میگردند

2-کنترل حین فرآیند:

پس از تعیین گرید خوراک ها، نسبت اختلاط آنها از سوی آزمایشگاه اعلام میگردد و در طول مسیر رسیدن به محصول، فرایند تولید تحت نظارت واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت میباشد

3-کنترل محصول نهایی:

با توجه به استاندارد های نمونه برداری از محصول نهایی نمونه برداری میگردد و مورد آزمایشهای مربوطه قرار میگیرند. همینطور محصولات نهایی انبار شده مورد کنترل کیفیت ادواری قرار میگیرند. آزمایشهایی که در حال حاضر در این آزمایشگاه انجام می شوند شامل آزمایشهای کنترل کیفیت بر روی قیر و محصولات قیری به شرح زیر است :

* PENETRATION
* FLASH POINT
* VISCOSITY
* DUCTILITY
* SOFTENING POINT
* SPOT TEST
* DENSITY(SPGR)
* DETERMINATIN OF SOLUBILITY
* LOOS ON HEATING

به منظور انجام آزمون در مراحل مختلف کنترل کیفیت، امکانات و وسایل ) دستگاههای( مورد نیاز برای آزمایشگاه کنترل کیفیت ضروری است. تجهیزات آزمایشگاهی در شرکت MTA برای آزمون قیر مطابق با استاندارد ASTM آمریکا ست که مطابق جدول ذیل می باشد.

Comment Avatar