محصولات

قیرهای رده ویسکوزیته

Blog Image

قیر های رده ی ویسکوزیته بر اساس نتایج مربوط به آزمون گرانروی دسته بندی می شوند این دسته از قیر که کاربرد های قراوانی در مناطقی مانند هندوستان دارد به زودی جایگزین قیرهای نفوذی در این مناطق خواهد شد.

 • قیر VG-10
 • قیر VG-20
 • قیر VG-30
 • قیر VG-40

 1. قیر VG-10

  Comment Avatar

 2. ...
 3. قیر VG-20

  Comment Avatar

 4. ...
 5. قیر VG-30

  Comment Avatar

 6. ...
 7. قیر VG-40

  Comment Avatar

 8. ...