محصولات

قیر فله

Blog Image

با توجه به اهمیت صادرات قیر به صورت فله و تقاضای مشتریان در این خصوص،این شرکت با ایجاد زیر ساختهای لازم در مهمترین و استرتژیک ترین بندر تجاری ایران به اسکله که شامل ۲ مخزن نگهداری قیربه ظرفیت هر یک ۳۰۰۰ تن که دارای به روز ترین سیستمهای گرمایش و انتقال و اسکله اختصاصی بوده ،پیش بینی لازم را برای این بخش و نوع از بازار قیر انجام داده است. نزدیکی کارخانه تولید قیر به اسکله و پیش بینی کردن سازوکارهای لازم جهت انتقال قیر در کوتاهترین زمان ممکن و همچنین با مناسب ترین دما به محل اسکله از طریق ناوگان حمل و نقل زمینی اختصاصی باعث شده است که همواره و به صورت مستمر قیر فله لازم برای پاسخگویی به نیاز مشتریان در دسترس بوده و انعطاف لازم جهت بر آورده کردن این نیازها وجود داشته باشد به گونه ای که تامین ۳۰۰۰ کیلو قیر فله به صورت ماهانه از چهلو گرفتن کشتی هایی با ظرفیت حداکثر ۶۰۰۰ کیلو در اسکله اختصاصی مقدور می باشد.